MUDr. Miroslav Šafařík - vedoucí lékař

stomatochirurgie a implantologie

V letech 2000 – 2007 absolvoval studium na 1. LF UK obor Stomatologie. Po promoci nastoupil na Stomatologickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice. Získával zkušenosti na odděleních záchovné stomatologie, parodontologie a onemocnění sliznic. Stěžejním pracovištěm mu byla ambulantní a lůžková stomatochirurgie, nyní Ústav čelistní a obličejové chirurgie VFN. Od r. 2009 působí v privátní praxi Ordinace Šafaříkovi, kde se postupně stává vedoucím lékařem. Specializace: stomatochirurgie, implantologie Vzdělání: průběžné postgraduální vzdělávání, osvědčení ČSK – Praktický zubní lékař a Stomatochirurg

zpět na přehled týmu
2018