Bc. Kateřina Havlíčková

vedoucí sestra, asistentka

2019 - absolventka bakalářského studia 1.LFUK Všeobecná sestra 2017 - Ordinace Šafaříkovi 2017 - Nemocnice Neratovice - MOJIP 2016 - 2018 Stomatologická klinika Dent+ 2016 - 2017 VFN - II. interní klinika 2015 - 2017 MDDr. MUDr. Jiří Šedý, PhD. - Stomatologická ordinace 2013 - 2014 MUDr. Vošická Romana - Stomatologická ordinace 2011 - 2016 VFN - Stomatochirurgická ambulance

zpět na přehled týmu
2018