Ing. Bc. Marcela Žandová

dentální hygienistka

V roce 2019 promovala na 3. LF UK, obor Dentální hygienistka. V roce 2022 absolvovala v oboru Výživa a potraviny na ČZU. Pracuje tak s propojením zubního s celkovým zdravím nejen v souvislosti s výživou. Praxi v oboru získávala v několika ordinacích již během studií. U nás od roku 2020. Pravidelně se vzdělává na odborných školeních různého charakteru. Velký potenciál medicíny vidí v primární prevenci, předcházení samotnému vzniku nemocí, které (se vy)platí i u zubů. "Mým hlavním cílem je spokojený pacient se zdravým úsměvem."

zpět na přehled týmu
2018