Simona Klementová - mateřská dovolená

asistentka, dentální hygienistka

od 2014 Ordinace Šafaříkovi, asistence, dentální hygiena 2011 -2013 FN U sv. Anny, chirurgická klinika 2014 - 2018 Univerzita Karlova v Praze, 3.lf obor Dentální hygienistka 2008 - 2011 Ostravská Univerzita, obor Všeobecná sestra

zpět na přehled týmu
2018