Bc. Marcela Žandová

dentální hygienistka

V naší ordinaci od 9/2020. V roce 2019 jsem promovala na 3. LF UK, obor Dentální hygienistka. Praxi v oboru jsem získávala v mnoha ordinacích již během studia. Pravidelně se vzdělávám na odborných školeních. Velký potenciál medicíny vidím v primární prevenci, předcházení samotnému vzniku nemocí, které (se vy)platí i u zubů. Odborné znalosti si rozšiřuji i o oblast výživy a stravování. Mým hlavním cílem je spokojený pacient se zdravým úsměvem.

zpět na přehled týmu
2018